AKTUALITY

Program | Celkový program

Hlavní body programu Celkový program

I. ODS PRO DOPRAVU A LEPŠÍ PARKOVÁNÍ

Udělali jsme:

 • Zahájili jsme přípravu stavby parkovacího domu v ulici Pod Nuselskými schody pro zlepšení parkování v okolí.
 • Otočili jsme směr dopravy v Blanické ulici, takže je teď bezpečnější. Nainstalovali jsme pryžové zpomalovací prahy na Francouzské a vybudovali světelné křižovatky Wenzigovy s Legerovou a Sokolskou.
 • V zájmu bezpečnosti chodců jsme na křižovatkách rozšířili chodníky a zkrátili tak délku přecházení.
 • Prosadili jsme pěší spojení mezi Prahou 2 a Hlavním nádražím. Dosáhli jsme územního rozhodnutí o vybudování propojení nádraží s Vinohrady přes severní podchod, které bude možné využívat již příští rok.
 • V rámci svých pravomocí jsme pro občany Prahy 2 nechali upravit pražský parkovací systém. V parkovací politice magistrátu přesto zůstávají systémové chyby, jejichž změnu budeme i nadále prosazovat.
 • Podařilo se nám zrekonstruovat několik významných ulic (například Bělehradskou, Belgickou, Londýnskou nebo Varšavskou). A tramvaj linky 6 opět jezdí po své původní trase.
 • Z rozpočtu městské části jsme uvolnili 40 milionů korun na rekonstrukce chodníků. Podařilo se nám jich tak opravit přes 10 500 metrů čtverečních.
 • Vybudovali jsme bezbariérový vstup do stanice metra I. P. Pavlova a přechod pro chodce v Legerově ulici. Na Karlově náměstí jsme prosadili vybudování úrovňových přechodů.
 • Podporujeme elektromobilitu. Pro auta i kola jsme vybudovali nabíjecí stanice na Karlově náměstí, v Jugoslávské a u Riegrových sadů.
 • Nechali jsme vypracovat odbornou studii u dopravní fakulty ČVUT, aby byly naše zásahy do dopravy co nejefektivnější. Nezapomínáme ani na cyklisty, pro ně jsme schválili Generel cyklistické dopravy.

Uděláme:

 • Důsledně budeme prosazovat změnu systému zón placeného stání, která musí být prospěšná a výhodnější pro občany, kteří trvale bydlí na území Prahy 2.
 • Postavíme parkovací dům Pod Nuselskými schody pro asi 180 vozidel. Zasadíme se o výstavbu podzemních garáží pro rezidenty Prahy 2. Část parkovacích míst ve Václavských garážích u Karlova náměstí vyčleníme pro místní obyvatele.
 • Budeme prosazovat změny, které pomohou zklidnit dopravu a zároveň zachovají vysoký komfort dopravní obslužnosti. Magistrálu je třeba celkově a systémově přebudovat, dílčí úpravy nestačí.
 • Budeme po Magistrátu hlavního města Prahy požadovat koncepční řešení drogové problematiky, na kterém se kromě policejních odborníků z Protidrogové centrály budou podílet i starostové městských částí.
 • Budeme dále pracovat na zlepšování dopravních linek, zastávek a celého systému hromadné dopravy. Příkladem je prodloužení autobusové linky na Karlovské předmostí.
 • V rozpočtu městské části nadále počítáme s minimálně 10 miliony korun ročně na rekonstrukce chodníků.
 • Vytvoříme klidovou zónu na křižovatce ulic Americká− Záhřebská. Úpravou dopravního řešení zde vytvoříme nové náměstíčko. Prosadíme v ulici Na Hrobci řádnou pěší zónu.
 • Budeme podporovat další stavby, které chodcům z Prahy 2 zlepší přístupnost hlavního nádraží. Prosadíme postavení lávky pro chodce a cyklisty přes Bělehradskou v trase Záhřebská–Wenzigova.
 • Připravujeme nový bezbariérový vstupu do metra na Karlově náměstí a nadále usilujeme o další ve stanici Náměstí Míru.
 • Budeme prosazovat rekonstrukci Vinohradské třídy
  i dalších staveb, s co nejmenším dopadem na život místních obyvatel.

II. ODS PRO ČISTOTU A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Udělali jsme:

 • Vysadili jsme přes 900 nových stromů. Celkem jsme jich
  v období 2007−2014 vysadili více než 650 a v období od 2015−2018 dalších 262 (141 ks do ulic a 121 do parků).
 • Každý rok dáváme více peněz městské části na úklid
  a péči o naše parky, takže zvyšujeme kvalitu míst, kam si obyvatelé Prahy 2 chodí odpočinout.
 • Dokončili jsme rekonstrukci Sluneční stráně v parku Folimanka.
 • Zrekonstruovali jsme dětské hřiště Vratislavova
  (U Slunce). Přibyla nová fitness hřiště pro dospělé v parku Folimanka, Riegrových sadech a u dětského hřiště Vratislavova. Také jsme vybudovali nové dětské hřiště Na Rybníčku.
 • Vybudovali jsme 14 podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Pro letošek jsme připravili dalších šest.
 • Z rozpočtu Prahy 2 jsme v letech 2015−2017 vynaložili 64,2 mil. Kč na čištění chodníků, vynášení košů a úklid psích exkrementů. Děláme tedy to, co magistrát nezvládá.
 • Pomocí čidel a moderních technologií jsme začali monitorovat data o sběru a svozu separovaného odpadu a o koších na psí exkrementy.
 • Zřídili jsme help-desk Čistá dvojka a bezplatnou telefonní linku Ulice Prahy 2, kde mohou občané hlásit nejen nepořádek v ulicích, ale i veškeré závady ve veřejném prostoru.
 • Pokračovali jsme v odstraňování graffiti.

Uděláme:

 • Budeme pokračovat v postupné revitalizaci parků Folimanka a Riegrovy sady.
 • Postavíme v parcích dětská brouzdaliště a sprchy pro letní osvěžení.
 • Budeme podporovat pejskaře a část parků jim přizpůsobovat. Zároveň však budeme požadovat, aby pejskaři dodržovali základní pravidla čistoty
  a bezpečnosti, aby bylo naše soužití bezproblémové. Ve spolupráci s Městskou policií budeme postihovat neposlušné pejskaře za psí exkrementy v ulicích, za podobné přestupky budou platit vysoké pokuty.
 • Správa zeleně magistrátu ani Technické správy komunikací nefungují, jak by měly, proto budeme sami pokračovat ve vysazování stromů a zeleně. Budeme také nadále zkvalitňovat úklid a údržbu ulic a parků.
 • Budeme pokračovat v programu „2 proti graffiti“.
 • Budeme dále spolupracovat na zlepšování prostupnosti
  a na úpravách Karlova náměstí, aby nabídlo nejen oddych, ale i různé druhy vyžití.
 • Zajistíme častější vyvážení košů a sběrných nádob. Moderní technologie nám pomohou hledat úsporná opatření, abychom ušetřili peníze.
 • Budeme pokračovat ve stavbě podzemních kontejnerů na separovaný odpad, jen letos přibude dalších šest stanovišť. Po magistrátu budeme chtít, aby posílil vývoz tříděného odpadu (sníží se tím riziko černých skládek).
 • Budeme dále provozovat osvědčené „létající sběrné dvory“, díky nimž se lidé mohou snadno zbavit nepotřebných věcí a objemnějšího odpadu.
 • Při obnově vozového parku Centra sociálních služeb budeme upřednostňovat elektroautomobily, které jsou
  k životnímu prostředí mnohem šetrnější.

III. ODS PRO BEZPEČNOST

Udělali jsme:

 • Zrušili jsme 104 heren s 963 přístroji.
 • Osvětlujeme přechody pro chodce a staráme se o bezpečnost dětí na přechodech.
 • Zajistili jsme ostrahu dětských hřišť a parků.
 • Kolem parků jsme vybudovali moderní síť chytrých lamp, které na sobě mají SOS tlačítka pro přivolání pomoci
  v případě nouze.
 • V zájmu bezpečnosti jsme vyčlenili peníze na nákup kamerového systému.
 • V rámci Senior akademie vzděláváme starší občany, aby se nestávali oběťmi podvodníků („šmejdů“), násilníků
  a zlodějů.
 • Zřídili jsme novou služebnu Městské policie. Policii ČR jsme zajistili nové místo pro služebnu v objektu městské části v Sokolské ulici. Významně přispíváme na zkvalitnění služeb městské i státní policie, například na ubytování strážníků nebo na nákupy vybavení (kol, testerů na drogy a alkohol apod.).
 • Spustili jsme interaktivní web Bezpečná dvojka pro krizové situace.
 • Dotujeme programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů včetně návazné kriminality.
 • Nekompromisně kontrolujeme provozovatele podezřelých ubytoven.

Uděláme:

 • Budeme požadovat, aby magistrát umožnil radnicím řídit městskou policii přímo.
 • Budeme prosazovat změnu priorit městské policie, aby strážníci více kontrolovali bezpečnost v ulicích a méně řešili drobné dopravní přestupky.
 • Společně s městskou i státní policií budeme důsledně kontrolovat rušení nočního klidu. Praha 2 musí zůstat klidnou rezidenční čtvrtí.
 • Budeme důsledně trvat na tom, aby orgány činné
  v trestním řízení věnovaly maximální pozornost potlačování drobné kriminality. Zloději musejí vědět, že kapesní krádeže se nevyplácejí.
 • Budeme koncepčně řešit drogovou problematiku. Chceme, aby naše náměstí a parky byly bez uživatelů drog a také bez dealerů. Proto tam, kde selhává prevence, nastoupí důsledná represe.
 • Zvýšíme počty terénních pracovníků tak, abychom dostali problematiku bezdomovectví pod kontrolu.
 • Na území Prahy 2 budeme dále odmítat umístění aplikačních místností pro drogově závislé (takzvaných „šleháren“).

IV. ODS PRO RODINY A DĚTI

Udělali jsme:

 • Otevřeli jsme nové jesle pro 40 dětí v Ječné ulici.
 • Zřídili jsme rodinné centrum a dětskou skupinu pro naše nejmenší občánky v ulici Na Slupi.
 • Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme většinu škol
  a školek a rozšířili jejich kapacity.
 • Školy a školky v Praze 2 jsou dlouhodobě hodnoceny jako nejlepší ve městě.
 • Podpořili jsme další vzdělávání učitelů a žáků včetně zahraničních stáží a výměnných pobytů.
 • Zrekonstruovali jsme všechna školní i dětská hřiště.
 • Nastavili jsme motivační systém individuálního finančního ohodnocení pedagogů.
 • Každá naše základní škola má svého dětského psychologa nebo speciálního pedagoga.
 • Pro členy klubu Dvojka pro rodiče a děti, kterých neustále přibývá, jsme rozšířili nabídku aktivit.
 • V Jaromírově ulici jsme otevřeli Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, kde mohou kvalitně trávit čas děti ze sociálně slabších rodin.
 • Vytvořili jsme aplikaci Děti vítány, která lidi zavede na místa přátelská k rodinám s dětmi. Tato mapová aplikace postoupila do finále celostátního kola soutěže IT Projekt roku 2017 mezi 8 nejlepších.

Uděláme:

 • Vedle standardních rekonstrukcí škol a školek se zaměříme na zlepšování kvality jejich prostředí. Podpoříme projekty na správné osvětlení, vhodné akustické řešení, teplotu nebo obměnu čerstvého vzduchu, které jsou stěžejní pro zdraví dětí i jejich učitelů.
 • Budeme nadále podporovat další vzdělávání učitelů
  i žáků.
 • Budeme pokračovat v preventivních programech pro naše děti v oblasti rizikového chování (šikana, záškoláctví, rasismus a xenofobie, vandalství…).
 • Budeme nadále finančně podporovat práci školních psychologů a speciálních pedagogů. Každá škola i nadále bude mít svého psychologa.
 • Budeme i nadále rozvíjet aktivity klubu Dvojka pro rodiče a děti.
 • Ve školách zavedeme „dílny pro 21. století“ zaměřené na řemesla i moderní technologie.
 • Budeme podporovat dětské mládežnické organizace, aby děti trávily svůj volný čas v bezpečí a smysluplně.

V. ODS PRO PÉČI O SENIORY

Udělali jsme:

 • Rozšířili jsme aktivity v oblíbeném klubu Dvojka pro seniory a otevřeli pro jeho členy bezbariérovou klubovnu.
 • Naše Centrum sociálních služeb nabízí našim seniorům ty nejkvalitnější služby, a to v Domovech pro seniory
  i v domácím prostředí.
 • Funguje Denní stacionář, kde se o seniory stará profesionální personál. Lidé se mohou spolehnout, že je
  o jejich nejbližší přes den dobře postaráno.
 • Dvojkou financované a provozované zařízení Domov
  s hospicovou péčí Pod střechou je v naší zemi první svého druhu.
 • Založili jsme nadační fond Dvojka srdcem, který propojuje obyvatele městské části, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří chtějí a mohou pomáhat.
 • Zaměřili jsme se na počítačovou gramotnost našich seniorů. V rámci projektu Chytrá dvojka jsme přímo pro ně zřídili informační aplikaci do mobilních telefonů.
 • Připravili jsme i další projekty pro seniory – SMS dvojky pro seniory a vzdělávání seniorů v informačních technologiích.

Uděláme:

 • Zřídíme domov se zvláštním režimem pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Podobné zařízení tu chybí, ačkoli počet nemocných každoročně narůstá.
 • Rozšíříme kapacity Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.
 • Budeme i nadále podporovat oblíbené aktivity klubu Dvojka pro seniory.
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s organizací Život 90, která provozuje službu tísňové péče pro osaměle žijící seniory.
 • Nadační fond Dvojka srdcem bude i nadále aktivně vyhledávat obyvatele, kteří potřebují naší pomoc
  a propojovat je s místními, kteří chtějí pomáhat.
 • Nezvýšíme nájemné v domech s pečovatelskou službou
  a v sociálních bytech, ve kterých bydlí senioři.
 • Podle jasných pravidel budeme nabízet pronájem bytů seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, kteří by si bydlení na Praze 2 jinak nemohli dovolit.
 • Budeme dále zkvalitňovat terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikapované přímo u nich doma.
 • Naše sociální pracovníky budeme nadále odměňovat nad rámec tabulkového platu z rozpočtu městské části. Kvalita služeb pro seniory a hendikapované závisí právě na nich.

VI. ODS PRO MODERNÍ RADNICI

Udělali jsme:

 • Do správy Prahy 2 jsme zavedli nejmodernější principy chytrých měst a agendu radnice postupně digitalizujeme. Digitalizovali jsme archiv stavebního úřadu, což usnadní jeho správu a elektronickou komunikaci mezi odborem výstavby a občany.
 • V rámci projektu Chytře na odpad v Praze 2 jsme ve vybraných lokalitách začali testovat naplněnost kontejnerů a dostupnost sáčků na psí exkrementy pomocí elektronických čidel.
 • Pořídili jsme pět chytrých lamp a jednu samostatnou nabíjecí stanici. Budou sloužit jako stanice pro elektromobily, jsou vybaveny SOS tlačítky pro stav nouze a čidly pro měření hluku a prachu. Kromě toho poskytují přístup k internetu přes wi-fi. Podíleli jsme se na instalaci tzv. chytré lavičky na náměstí Míru.
 • Jako první v Česku jsme aplikovali koncept chytrého města v sociální oblasti. Vytvořili jsme unikátní projekty Nadační fond Dvojka srdcem, Děti vítány, SMS dvojky pro seniory a vzdělávání seniorů v informačních technologiích.
 • Podporujeme podnikatele. Počtvrté jsme zvítězili
  v soutěži Město pro byznys. Na webových stránkách úřadu jsme vytvořili samostatnou sekci pro podnikatele, aplikace WebGIS poskytuje aktuální informace
  o obchodech a službách na našem území.
 • Zmapovali jsme nejčastější „životní události“ občanů, takže se lépe zorientují na našich webových stránkách
  a rychleji získají odpověď na svůj dotaz. Na webu Prahy 2 v sekci pro podnikatele funguje v pilotním provozu tzv. chatbot, který nabízí podnikatelům automatizované vyřizování jejich dotazů. Úředníkům tak zůstává více času na jinou agendu.
 • Koncept chytrého města uplatňujeme i v oblasti energetiky. Zavedli jsme pozici energetického manažera
  a zahájili přípravu na systém řízení hospodaření
  s energiemi podle normy ISO 50001. Tím se Praha 2 v této oblasti řadí mezi nejpokrokovější městské části. Na zkušebních místech jsme instalovali vzdálené odečty spotřeby elektrické energie a vody, další místa máme
  v plánu.
 • Rozšiřujeme oceňovaný mapový portál WebGIS
  s užitečnými informacemi pro občany a podnikatele.
 • Na budovu úřadu jsme nainstalovali interaktivní úřední desku, která občany nepřetržitě informuje o všem důležitém v městské části. Na úřadu Prahy 2 jsme kromě toho zavedli interaktivní orientační systém.

Uděláme:

 • Budeme pokračovat v digitalizaci radnice a zavádění konceptu e-Goverment. Nejmodernější technologie
  a inovativní přístupy nabídnou občanům pohodlí města 21. století.
 • Zavedeme technologie, díky kterým obyvatelé
  a podnikatelé vyřídí většinu agend elektronicky. Postaráme se o to, aby měl občan přístup ke svým datům a informacím o tom, jak čerpá veřejné služby.
 • Rozšíříme automatizovanou nápovědu (chatbot) na webu Prahy 2, aby fungovala i u požadavků v dalších oblastech. Občan bude mít možnost dozvědět se potřebné informace nepřetržitě a úředníci budou moci pracovat efektivněji.
 • Zavedeme on-line platbu za služby (včetně přehledu
  o stavu čerpání služeb, výši úhrad atp.). Systém umožní rychlou a jednoduchou úhradu místních poplatků.
 • Budeme pokračovat v zavádění moderních technologií do veřejného prostoru a do správy městské části. Chytré město nám usnadní práci v oblastech, jako je doprava, životní prostředí, bezpečnost i řízení města.
 • Další moderní řešení v oblasti energetiky uspoří náklady za energie a zaručí efektivnější správu spotřeby
  a nákladů.
 • Chceme, aby Praha 2 zůstala tím nejlepším prostředím pro podnikatele v celém městě. Praha 2 má zájem
  o nápady, inovace a start-upy, ze kterých profitují všichni.

VII. ODS PRO ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ A SPRÁVU MAJETKU

Udělali jsme:

 • Dlouhodobě hospodaříme vyrovnaně, bez dluhů
  a s dostatečnými rezervami pro budoucnost.
 • Na webu MČ Praha 2 jsme spustili projekt Rozklikávací rozpočet, takže naši občané mají přehled o tom, jak radnice hospodaří.
 • Výnosy z prodejů nemovitostí jsme neprojedli, ale vrátili do smysluplných projektů, které zlepšují život přímo
  v Praze 2 (opravy a rekonstrukce školských zařízení, parků, dětských hřišť a veřejných prostor).
 • Šetříme finanční prostředky Prahy 2 díky získaným dotacím. Do rozpočtu jsme získali desítky miliónů korun
  z externích zdrojů.
 • Podali jsme úspěšné žádosti o dotace na vybudování nových jeslí, podzemních kontejnerů, na zpracování Místního akčního plánu MČ Praha 2 a na zavedení energetického managementu z národního dotačního programu EFEKT.
 • Transformovali jsme systém správy majetku Prahy 2. Založili jsme novou společnost Správa majetku Prahy 2 a.s., v níž 100 % akcií vlastní samotná městská část. Šetříme tím desítky milionů korun, které můžeme investovat do budoucího zhodnocení majetku.
 • Příspěvkové organizace nakupují energie centrálně, takže šetříme miliony korun na nákupech komodit.
 • V domech ve vlastnictví obce zavádíme institut elektronického domovníka. Nájemci tak mohou pohodlněji komunikovat se správní firmou a zvýšila se také kvalita služeb.

Uděláme:

 • ODS bude vždy trvat na tom, aby Praha 2 měla vyrovnané hospodaření.
 • Budeme pokračovat v praxi otevřených aukcí na nájem
  a prodej volných obecních bytů. Zcela tím vyloučíme spekulaci a korupci.
 • Budeme postupně zavádět elektronický management správy majetku městské části a s ním propojenou databázi nemovitostí. Zajistíme tím efektivní a úsporné nakládání s majetkem.
 • Dokončíme prodej obecních domů a bytů nájemníkům podle platných pravidel.
 • Peníze z odprodeje majetku budeme i nadále využívat především na veřejně prospěšné projekty, ze kterých budou mít užitek místní obyvatelé a podnikatelé.
 • Před dalším případným prodejem domů a bytů provedeme pečlivou analýzu zbývajícího bytového fondu a jeho správy.
 • I nadále budeme prosazovat elektronické aukce u těch veřejných zakázek, kde je to účelné a efektivní.
 • Budeme bojovat o další dotace, které by mohly doplnit náš rozpočet.

VIII. ODS PRO KVALITNÍ ŽIVOT NA PRAZE 2

Udělali jsme:

 • Oživili jsme veřejný prostor. Pořádáme festivaly, bleší trhy a jarmarky, farmářské trhy, koncerty nebo divadelní představení.
 • Podporujeme vlastní Knihovnu na Vinohradské ulici, která nabízí přes 60 000 knih.
 • Z Novoměstské radnice jsme udělali špičkové pražské centrum umění a kultury.
 • Obnovili jsme pomníky, sochy a další památky: Sv. Josefa s kašnou, Vítězslava Hálka a Benedikta Roezla na Karlově náměstí, bránu v Riegrových sadech. Za veřejné dětské hřiště U Vodárny jsme dostali cenu v soutěži Dřevěná stavba roku.
 • Máme tři ceny za přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón a další ceny za revitalizaci romantické části Havlíčkových sadů, revitalizaci Bastionu a cenu NPÚ za restaurování sochy Neptuna. Získali jsme také ocenění Zlatý erb a Smart city za elektronické služby (Internetové mapy, webGIS)
  a ocenění za mapovou aplikaci Děti vítány v rámci konceptu Chytrá dvojka.
 • Pořádáme stále populárnější a navštěvovanější akci Vinobraní na Grébovce.
 • Pamětními deskami a publikacemi připomínáme významné osobnosti a události Prahy 2.
 • Vydali jsme publikace o historických událostech spojených s Prahou 2 (Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, brožura Popel Popeleční středy, Heydrichiáda v ulicích Prahy 2, Místy vzdoru, Kostely Prahy 2).
 • Na náměstí Míru máme nejhezčí vánoční a velikonoční trhy v Praze a pravidelně si tu připomínáme i Den válečných veteránů.
 • Grantovou politikou podporujeme kulturní a komunitní aktivity na Praze 2.

Uděláme:

 • Podporujeme oživení náplavky na Rašínově nábřeží
  a oblíbené farmářské trhy. Zároveň budeme usilovat
  o převedení správy náplavek na Rašínově nábřeží od magistrátu na Prahu 2, abychom mohli dění na tomto místě aktivně ovlivňovat a dát mu opět řád.
 • Speciálně zakoupeným zařízením jsme změřili hladinu hluku v prostoru Rašínova nábřeží. Na základě výsledků budeme prosazovat opatření, která v blízkosti náplavky zlepší kvalitu života.
 • Podpoříme pořádání nových farmářských trhů na Ostrčilově náměstí v Nuslích.
 • Budeme nadále jednat o odkupu chátrajícího Nádraží Vyšehrad. Tuto památku můžeme zachránit jedině tak, že se stane majetkem městské části.
 • Budeme usilovat o výstavbu moderního sportovního areálu v prostorách TJ Sokol v Riegrových sadech, které má potenciál stát se výjimečným sportovištěm v centru města. Podpoříme také majetkové vypořádání pozemků mezi TJ Sokol Vinohrady a státem.
 • Zřídíme sdílené řemeslné dílny, které budou moci využít všichni, kteří hledají místo, kde uskutečnit své rukodělné nápady nebo si jen chtějí něco opravit. Chceme vytvořit nové místo, kde se bude nejen možné setkávat, ale ve spolupráci s místními podnikateli také ukázat kouzlo řemesla našim dětem.
 • Budeme dále podporovat kulturní a společenské aktivity, kromě jiných i akce připomínající významná výročí pražské historie.
 • Připravíme rekonstrukci Novoměstské radnice, abychom toto naše historické dědictví zachovali v řádném stavu pro naše potomky.